Historien om Øm Klosters øl

Øm Kloster ligger smukt på en landtange mellem Mossø og Gudensø nær ved Ry i det midtjyske. I disse fredfyldte omgivelser slog en flok cisterciensermunke sig ned i 1172. Klostret kaldte de Cara Insula. Det betyder ‘Den Kære Ø’. Munkene levede her frem til klostrets nedlæggelse i 1560.
 
Munkene var selvforsynende med næsten alt. Et register over klostrets ejendele fra 1554 fortæller, at der i kældrene var store mængder af mad og drikke, bl.a. stod der ca. 22.000 liter øl lagret på fade og tønder i klostrets kældre. Omregnet til moderne pilsnere svarer det til 66.000 flasker!
 
Kælderen var opdelt i Svendekælderen og Herrekælderen. Navnene fortæller os, at der var forskel på folk, og hvad de fik at spise og drikke. I Svendekælderen stod der Svendeøl og Udspiseøl, mens der i Herrekælderen stod Gammeløl, Årsøl og Hamborgøl samt most og mjød.

Klostrets bryggeri

Lagerlisten fortæller også om bryggeriets inventar. Vi får oplyst, at der er en brygpande, der kan rumme ca. 1570 liter. Dertil kommer tre kedler, to af messing og en tredje, der kan rumme små 200 liter. Af andet inventar omtales seks store og små øl tønder.
 
Vi kender ikke meget til øl brygningsprocessen, men den har nok ikke været meget anderledes end den fremgangsmåde, der blev anvendt på landet langt op i moderne tid.
 
Øllets historie på Øm Kloster er en af de ældste og bedst belyste fra et dansk kloster. Mængden af øl samt de mange forskellige øltyper viser, at der var et stort og varieret udbud af øl til husholdet og gæster. Selv om vi i 1554 ikke længere er i middelalderen, så peger lagerlisten bagud mod klostrets middelalderlige historie.
 
Klostret skulle og kunne bespise en stor gruppe mennesker hver dag, og vi regner med, at lagerlisten afspejler mellem 3 – 4 måneders forbrug. Indirekte får vi besked om, at munkene nok bryggede ca. hver 3. uge for at vedligeholde lagerets størrelse.
 

’Lidt for enhver smag’  

Lagerlistens omtale af de forskellige ølnavne viser, at der på klostret var et alsidigt udvalg af øl. Lidt for enhver smag kan man vist godt sige:

Gammeløl
I Herrekælderen stod en mængde fade og tønder der indeholdt Gammel øl. Omregnet svarer det til lidt mere end 14.600 liter. Det gamle øl var ikke nødvendigvis dårlig øl, men kunne være på lager og drikkes af de fleste.

UdspiseøI 
I svendekælderen stod 22 tønder Udspiseøl svarende til ca. 2900 liter. Udspiseøl blev udleveret til klostrets gæster, vejfarende og fattige. Udspise betyder ”at uddele” og henviser til klostrets skik med at uddelte levnedsmidler til værdig trængende.

SvendeøI 
I svendekælderen stod 20 tønder Svendeøl svarende til ca. 2700 liter. Svendeøl havde nok en moderat styrke og blev drukket til alle døgnets måltider.

Årsøl 
I herrekælderen stod 12 tønder Årsøl svarende til ca. 1600 liter. Års øl var nok stærkere end daglig øllet og blev drukket ved særlige lejligheder.
 
HamborgøI
I herrekælderen stod 1 tønde af den gode og stærke Hamborgøl svarende til ca. 130 liter. Øllet, der var importeret fra Hamborg i Tyskland, var særlig kraftigt og velsmagende. Hamborg øllet var forbeholdt særlige personer og blev drukket på festdage.

 


Humleranker og merværdi 

Rundt om i ruinerne af klostret vokser humlen, som munkene engang anvendte til sit øl. Denne humle indsamles og anvendes til et årligt bryg. På denne måde sammenkædes fortid og nutiden i et moderne produkt, der rækker ud over det at drikke en øl.
 
Når museumsgæsten vel hjemme nyder en autentisk klosterøl og mindes dagens besøg på Øm Kloster, skabes der en merværdi, der berører både museum og produkt.
 

Det forpligter. Historien skal derfor være i orden, indpakningen interessant, mens produktet skal være i tiptop.
Kravene til klosterbryggeriets øl er derfor:

  • At der kun kan tilsættes krydderier og urter, der var tilgængelige for munkene.
  • At historierne på etiketterne fortæller en sandfærdig historie. 


Munkeliv og klosterfestival 
Hvert år den. 3. weekend i august danner klosterruinen rammerne om klosterfestivallen Mad og Øl på Øm. Som et centralt tema formidles munkenes liv og øllets historie weekenden igennem.
 
Klosterbryggeriet har sin egen stand, hvor man kan smage mange forskellige øltyper. Weekendens tema varierer, men der er altid klosterøl på standen herunder også europæisk trappistøl fra levende eksisterende cistercienserklostre.

 
Så man kan vist godt sige at ”historie er noget vi drikker”!

 

Følg Klosterbryggeriet

@klosterbryggeriet